Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Zarządzenia za rok 2018:

Zarządzenie nr 11/12/2018 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki w okresie świątecznym.

Zarządzenie nr 9/10/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu usługi "Książka na telefon" w Bibliotece.
Regulamin usługi "Książka na telefon"

Zarządzenie nr 8/09/2018 w sprawie zmiany instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo księgowych w Bibliotece.

Zarządzenie nr 7/09/2018 w sprawie godzin otwarcia Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 61

Zarządzenie nr 6/09/2018 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki w dniu 28.09.2018 r.

Zarządzenie nr 5/08/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Zarządzenie nr 4/07/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu usługi Newsletter w Bibliotece.

Zarządzenie nr 3/06/2018 w sprawie godzin otwarcia w dniach 02.07.2018 - 31.08.2018 r. siedziby głównej Biblioteki.

Zarządzenie nr 2/04/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania sal w Bibliotece.

Zarządzenie nr 1/03/2018 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki w danich 29-30.03.2018 r.

Zarządzenia za rok 2017:

Zarządzenie nr 5/12/2017 w sprawie wprowadzenia Polityki kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 4/12/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentacji finansowo-księgowych.

Zarządzenie nr 3/12/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 Euro.

Zarządzenie nr 2/12/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dostępu do Internetu.

Zarządzenie nr 1/12/2017 w sprawie godzin otwarcia w dniach 18.12.2017 r. - 2.01.2018 r.

Zarządzenie nr 2/08/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Biblioteki.
Zarządzenie nr 1/08/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Biblioteki.

Zarządzenie nr 1/07/2017 w sprawie wprowadzania Regulaminu organizacyjnego Biblioteki.
Regulamin orgzanizacyjny Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 1/06/2017 w sprawie wakacyjnych godzin otwarcia w dniach 03.07.2017 - 01.09.2017.

Zarządzenie nr 4/03/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania sal w Bibliotece.
Regulamin udostępniania sal w Bibliotece
Umowa najmu (wzór)
Cennik opłat za najem sal w Bibliotece.

Protokół komisji ds. opracowania wyceny bieżącej szacunkowej wartości nabycia wpływów materiałów bibliotecznych otrzymanych bezpłatnie i nieposiadających informacji o cenie z dnia 24/03/2017 r.

Zarządzenie nr 3/03/2017 w sprawie wprowadzania wytycznychwytycznych do ustalenia bieżącej szacunkowej wartości nabycia materiałów.bibliotecznych

Zarządzenie nr 2/03/2017 w sprawie powołania komisji ds. opracowania wyceny bieżącej szacunkowej wartości nabycia wpływów materiałów bibliotecznych otrzymanych bezpłatnie i nieposiadających informacji o cenie.

Zarządzenie nr 1/03/2017 w sprawie powołania komisji ds. ksiązek mówionych

Zarządzenie nr 1/01/2017 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2017

Zarządzenia za rok 2016:

Zarządzenie nr 3/12/2016 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej inwentaryzacje stanu kasy Biblioteki

Zarządzenie nr 2/12/2016 dotyczące godzin otwarcia w dniach 23-30.12.2016

Zarządzenie nr 1/12/2016 dotyczące zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących

Zarządzenie nr 1/11/2016
Zarządzenie nr 3/09/2016
Zarządzenie nr 2/09/2016
Zarządzenie nr 1/09/2016
Zarządzenie nr 1/08/2016
Zarządzenie nr 1/03/2016
Zarządzenie nr 1/Ks/2016

Zarządzenia za rok 2015:

Zarządzenie Nr 1/09/2015
Zarządzenie nr 1/08/2015
Zarządzenie nr 1/06/2015
Zarządzenie nr 1/04/2015
Zarządzenie nr 2/02/2015
Zarządzenie nr 1/02/2015
Zarządzenie nr 1/Ks/2015

Zarządzenia za rok 2014:

Zarządzenie nr 2/Ks/2014
Zarządzenie nr 4/11/2014
Zarządzenie nr 3/11/2014
Zarządzenie nr 2/11/2014
Zarządzenie nr 1/11/2014
Zarządzenie nr 1/06/2014
Zarządzenie nr 1/Ks/2014
Zarządzenie nr 3/2014
Zarządzenie nr 2/2014
Zarządzenie nr 1/2014

Drukuj